ทัวร์โรงงาน

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

แม่พิมพ์สำเร็จรูป

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

คลังสินค้าแบบบูรณาการชิ้นส่วน

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

เทอร์โมฟอร์ม

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface