ทัวร์โรงงาน

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acเฟส

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acเฟส

แม่พิมพ์สำเร็จรูป

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acเฟส

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acเฟส

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acเฟส

คลังสินค้ารวมชิ้นส่วน

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acเฟส

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acเฟส

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acเฟส

เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acเฟส